Ülésezett a mezőkeresztesi városvezetés
Március 23-án tartotta havi rendes ülését Mezőkeresztes Város Képviselő Testülete. A délelőtt 9 órakor kezdődő ülés elején Majoros János polgármester ismertette az aktuális 16 napirendi pontot, melyeket egyhangú igennel fogadtak el a képviselők.
 
Első napirendi pont polgármesteri tájékoztatás volt a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, a képviselő testület munkáját érintő várható feladatokról. Ezzel kapcsolatban írásbeli összefoglalót kaptak kézhez korábban a tagok. A polgármester csak néhányat emelt ki az írásos anyagból, mint például Tanoda programot, illetve a repülőtérrel kapcsolatban folyó tárgyalásokat.
 
Második napirendben az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása került a képviselők elé. dr. Szombati Csaba Gábor jegyző elmondása szerint a régi, 2004-es szabályzat hatályba lépése óta a törvényi háttér sokat változott, ezért szükséges némi változtatás. Az új SZMSZ-t egyhangú igennel fogadták el.
 
Harmadik fő téma az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása volt. Ezzel kapcsolatban a Szociális Bizottságnak is volt javaslata több pontot illetően, melyeket Fekete Zoltán bizottsági elnök ismertetett.
 
A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása volt a 4. napirend, majd a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjakról szóló rendelet módosítását hagyta jóvá a városvezetés. Ezekben a témákban is csak kisebb pontosításokra került sor az elfogadás előtt.
Hirdetés_______________________________________________________________________
 
Hatodikként egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése történt meg. 1991. óta 188 olyan rendelet került megalkotásra, melyek mára már szükségtelenné váltak. Ezek megszüntetését mondta most ki a testület egyhangúlag.
 
Hetedikként tájékoztató hangzott el a folyamatban lévő pályázatokról. A polgármester elmondása szerint több, különböző fázisban lévő pályázat fut egyidejűleg, köztük már nyertes pályázatokkal.

Nyolcadik napirendben tájékoztató volt a 2016. évi adóbevételek alakulásáról. Majoros János elmondta: a Takarékszövetkezet székhelyének változása miatt idén jelentős iparűzési adó kieséssel kell számolni. Az előre kiadott írásos anyag figyelembe vételével egyhangú igen szavazat született ez esetben is.
 
Kilencedikként az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolók elfogadására került sor. A bizottságok írásban már benyújtották beszámolóikat, melyekhez az elnökök csak kisebb kiegészítéseket fűztek.
 
Tízedik pontban az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról és a fenntartói hirdetmény jóváhagyásáról döntöttek a tagok. Ennek értelmében a beiratkozásra április 24-én, 25-én és 26-án lesz lehetőség mind az óvodába, mind pedig a bölcsödébe.

Tizenegyedik napirend az óvodai felvételi körzethatárok megállapítása volt. A körzethatárok kijelölését kormányhatározat szabályozza. Helyben viszont nincs olyan magas gyermek létszám, hogy utca szerinti bontásra lenne szükség.
 
A központi konyha intézményvezetői álláspályázatára beérkezett pályázat elbírálása volt a 12. pont témája. A kiírásra egy pályázat érkezett, a pályázó viszont nem egyértelműen rendelkezik a feltételként szabott felsőfokú szakképesítéssel. E kérdés tisztázásáig nem születik döntés az ügyben, egyelőre a pályázatot érvénytelennek tekintik.
 
A Mezőkeresztesért Közalapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalása volt a következő napirend. Az alapítvány már korábban is vont be ún. kulturális közfoglalkoztatott munkaerőt különböző feladatok ellátására. A mostani döntés értelmében erre a város a továbbiakban is számít.
 
Tizennegyedik fő téma a Településképi Arculati Kézikönyv készítése, a főépítésszel történő szerződéskötésre vonatkozó előterjesztés megtárgyalása volt. A Kézikönyvet októberig kell elkészíttetnie és elfogadnia a testületnek.
 
Tizenötödikként a város Vis Maior pályázatának benyújtását hagyták jóvá a résztvevők. Itt elsősorban az orvosi rendelő és a központi konyha tetőszerkezetének felújítását célzó pályázatról volt szó. Ez mintegy 6 millió Ft-os összeget jelent, melyben 30%-os önrészt kell vállalnia a településnek.
 
A tizenhatodik "Egyebek" napirendben számos téma került megbeszélésre. A polgármester elmondta egyebek mellett, hogy egy tervezet szerint a civil szervezetek évi hat alkalommal vehetnék igénybe térítésmentesen az önkormányzati gépkocsikat. A Pénzügyi Bizottság szerint viszont inkább az évi 150 000 Ft-os összeghatár volna a reális. Ezt többen is támogatták, végleges döntés később születik majd.
Szó volt továbbá a háziorvosok azon kérelméről, miszerint mentesülni szeretnének az iparűzési adó megfizetése alól. Tekintettel azonban a számukra eddig is nyújtott jelentős támogatásokra, a kérelem elutasításra került. Felvetődött még egy, az önkormányzat tulajdonában lévő szemétszállító gépkocsi eladása, valamint egy üresen álló üzlethelység kiadására irányuló pályázat kiírása is.
Mindezek megbeszélése után a testület zárt ülésen folytatta munkáját.
 
 

Szerkesztő


Kovács Gyula
szerkesztő, operatőr

Telefon: +36 (30) 395 4289

Operatőr


Kovács Gyula
szerkesztő, operatőr

Telefon: +36 (30) 395 4289

Vágó


Kovács Gyula
szerkesztő, operatőr

Telefon: +36 (30) 395 4289

 
 
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com