Testületi ülés Bükkábrányban május 8-án
Írta: Eleven Televízió   
2017. május 11. csütörtök, 11:42
Május 8-án a délutáni órákban tartotta soron következő ülését a képviselő testület Bükkábrányban. Ez alkalommal összesen hét napirendi pont került megtárgyalásra.
Elsőként az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról kellet dönteniük a tagoknak. Az ezzel kapcsolatos írásos anyagot a testület tagjai már előre megkapták, áttanulmányozták és az abban foglaltakkal egyet értettek.
Következő fő téma a 2016 évben végzett belső ellenőrzés éves összefoglaló jelentése volt. Kiss Zoltán jegyző beszámolója szerint az átfogó ellenőrzés során a közbeszerzési eljárás szabályosságának vizsgálata volt a cél. A belső ellenőr azonban mindent rendben talált. Az erről szóló jelentést korábban szintén kézhez kapták a testületi tagok, a leírtakat pedig egyhangú igen szavazattal hagyták jóvá.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadása volt a harmadik napirendi pont. Erről Szalai Szabolcs polgármester tartott rövid ismertetést, külön kiemelve a kiadási és bevételi összegeket. Ennek értelmében az elmúlt év összes kiadása 580 559 981 Ft volt, a bevétel pedig összesen 604 255 406 Ft-ra rúgott. Ennek tükrében a gazdálkodás kiegyensúlyozottnak mondható. A képviselők ellenszavazat nélkül hagyták jóvá a zárszámadást.
Negyedikként az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása került elfogadásra a szintén előre kiadott írásos anyag alapján.
A községi önkormányzat és az irányított költségvetési szervek 2016. évi kincstári ellenőrzési jelentésének elfogadása történt meg az ötödik napirendi pont keretében. A polgármester elmondása szerint a Magyar Államkincstár hajtott végre meglehetősen mélyreható ellenőrzést, melynek során több tízezer oldalnyi anyag került górcső alá. Az ellenőrzés nem talált komolyabb hibát, pusztán formai eltéréseket tárt fel, amelyek időközben orvosolva lettek. Az erről írt jelentés ellenvetés nélkül került elfogadásra.
Hirdetés_______________________________________________________________________
 
Hatodik megtárgyalt téma az önkormányzat tulajdonát képező több belterületi ingatlan összevonása volt. Itt konkrétan az iskola melletti, a református templom mögötti területekről van szó. Ezek közül egy a közeljövőben került önkormányzati tulajdonba egy magánszemélytől történt vásárlás útján. Az összevonásra azért volt feltétlenül szükség, mert az adott területen tervezett fejlesztésekre csak akkor lehet pályázni sikeresen, ha a terület egy helyrajzi számon szerepel.
Az utolsó, "Indítványok, javaslatok" napirendben Szalai Szabolcs beszámolt arról, hogy folynak az előkészületek a VII. Ősfa Fesztivál megrendezésére. Időközben az okozott kisebb fennakadást, hogy két előadó is visszamondta a szereplést, de ez a probléma azóta megoldódott. Mindezek mellett megindultak a munkálatok a szabadidő parkban is. Itt többek között térfigyelő rendszer kerül kiépítésre, bmx pálya épül, megújul a játszótér is. Ezzel párhuzamosan véget ért a település útjainak karbantartása, javítása is.
A polgármesteri beszámoló után a községi vezetés zárt ülésen folytatta munkáját.
 
 

Szerkesztő


Kovács Gyula
szerkesztő, operatőr

Telefon: +36 (30) 395 4289

Operatőr


Kovács Gyula
szerkesztő, operatőr

Telefon: +36 (30) 395 4289

Vágó


Kovács Gyula
szerkesztő, operatőr

Telefon: +36 (30) 395 4289

 
 
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com