Testületi ülés volt Mezőkeresztesen
Írta: Eleven Televízió   
2017. május 22. hétfő, 10:12
Május 18-án tartotta havi rendes ülését Mezőkeresztes Város Képviselő Testülete. Ezúttal tíz napirendi pont került megtárgyalásra.
Elsőként a fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása volt a fő téma. A testület tagjai az ezzel kapcsolatos írott anyagot korábban már megkapták, áttanulmányozták. Ezzel kapcsolatban az Ügyrendi Bizottság is tanácskozott és a módosítást elfogadásra javasolta.
Másodikként javaslat született egy mini bölcsőde kialakítása érdekében a Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda átszervezésére vonatkozóan. A napirendi pont megtárgyalására hivatalos volt Czirják Károlyné az intézmény vezetője is. A polgármester elmondása szerint az ide vonatkozó törvényben meghatározott minimális gyermek létszám öt fő, melyet a helyi igények lényegesen meghaladnak, így legalább két bölcsődei csoport kerülhet kialakításra. A javaslatot a testületi tagok ellenvetés nélkül szavazták meg.
Harmadik fő téma javaslat volt a 2017-2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására. A polgármester beszámolja szerint - hasonlóan az országos tendenciához - Mezőkeresztesen s csökken a gyermekek létszáma. Az intézmény vezetője hozzátette: jelenleg 104 gyermek van beiratkozva a következő nevelési évre. Mindezek tükrében négy csoport indítsa tűnik indokoltnak. A tagok egyhangú igen szavazattal hagyták jóvá a tervezetet.
Hirdetés_______________________________________________________________________
 
A „Lakóutcák szilárd burkolattal történő ellátása, valamint meglévő aszfalt járdák felújítása Mezőkeresztesen” tárgyú projekt közbeszerzési eljárásának eredményéről kellett dönteni a következőkben. A kiírt pályázatra összesen öt ajánlat érkezett. Ezek alapos elemzése és kiértékelése után a testület a miskolci székhelyű Papex Kft.-t szavazta meg a kivitelezés elvégzésére.
Az ötödik napirendben a Mezőkeresztes Városi Önkormányzat 2016. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről kellet dönteni. A képviselők az ezzel kapcsolatos írott anyagot is kézhez kapták korábban, az ülésen pedig egyhangúlag hagyták jóvá az abban leírtakat. "Átfogó értékelés Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról". Ez volt a hatodik napirendi pont. Itt szintén előre kiadott írásos anyagból dolgozhatott a testület. A Szociális Bizottság korábban már tárgyalt a témáról és az értékelést elfogadásra javasolta. Hetedik napirend az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 2/1. sz. alatti és a Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 6/2. sz. alatti üzlethelyiség bérbevételére vonatkozó pályázatok elbírálása volt. A kiírásra egy pályázat érkezett be, benyújtója viszont időközben visszalépett. Így az egyik ingatlan esetében a korábbi bérlőt illetik a jogok, a másik esetében újabb kiírásra kerül sor.
Nyolcadikként egy műfüves labdarúgó pályára vonatkozó pályázat benyújtásáról kellett dönteni. Palatics Attila beszámolója szerint a sportegyesület az labdarúgó szövetség pályázati támogatásával valósítaná meg A 20x40 méteres pálya megépítését. A pályázat benyújtásával mindenki egyetértett.
Következőkben a sportegyesület részére beszerzendő kisbusz vásárlását célzó pályázat benyújtása volt a téma. Polgármesteri beszámoló értelmében a beszerzésre TAO-s pályázatot lehet benyújtani, ugyanakkor némi önerőre is szükség lesz. Mivel azonban a bizottságok még nem tárgyalták a témát, így az elnapolásra került.
Az utolsó, "Indítványok, javaslatok" napirendben több téma is felmerült. Többek között Majoros János polgármester beszámolt róla, hogy a helyi rendőrörs parancsnoka egy körzeti megbízott kinevezésére tett javaslatot, akinek a személyét egyhangúlag támogatták a képviselők. Szó esett továbbá a városnapi programok szervezési munkáiról is.
 
Mindezek végeztével a testület zárt ülésen folytatta a munkát.
 
 
 
 
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com