Testületi ülés Mezőnyárádon augusztus 30-án
Írta: Eleven Televízió   
2017. szeptember 03. vasárnap, 09:05
Augusztus 30-án ismét összeült Mezőnyárádon a település vezetése, hogy kilenc napirendi pontot tárgyaljon meg és hozzon döntést ezekkel kapcsolatban.
Első napirendi pont a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet tervezet elfogadása volt. Várnai Róbert jegyző beszámolójának értelmében a törvény előírja, hogy minden településen szükséges annak a minimális létszámnak a meghatározása, hogy adott esetben hány fő szükséges egy helyi népszavazás kezdeményezéséhez. Ez általában a település lakosságának 20%-a szokott lenni. Ezt a százalékos arányt a testület tagjai Mezőnyárád esetében is jóvá hagyták.
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatására pályázat benyújtása. Ez volt a második fő téma. Konkrétan egy 1 millió 600 ezer Ft-os támogatást nyújtó pályázat benyújtásáról van szó. A benyújtáskor meghatározandó pontos felhasználási célról még nem döntöttek a képviselők a napirend tárgyalása során, de a pályázást egyhangú igennel hagyták jóvá.
Harmadik téma a Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása volt. Az ülésen jelen volt Tóth Sándorné az érintett intézmény vezetője is. A most elkészült új szabályzatra Csincse csatlakozása és a bölcsődei csoport indulása miatt volt szükség. A képviselők az erről szóló írott anyagot előre megkapták, az abban foglaltakat pedig egyhangú igennel el is fogadták.
Hirdetés_______________________________________________________________________
 
A Méhecske mini bölcsőde szakmai programjának megtárgyalása volt a negyedik napirendi pont. Az erről szóló írott anyag szintén előre kiadásra került a testületi tagok részére. Képviselői kérdésre válaszolva az intézmény vezetője elmondta: a korábban meghirdetett bölcsődei dajka állás időközben betöltésre került. A fentiek alapján ellenvetés nélkül került elfogadásra a szakmai program.
Az ötödik és hatodik napirend hasonló témájú volt. Itt egyrészt a Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha házirendjének megtárgyalása Mezőnyarád és Csincse óvodáinak tekintetében, valamint a Méhecske mini bölcsőde házirendjének megtárgyalása volt a feladat. Mindkét házirendet szintén írásban megkapták a tagok, ennek alapján pedig el is fogadták.
Étkezési térítési díj megállapítása bölcsődei nevelésben részesülők számára. Ez adta a hetes napirend témáját. A képviselőknek itt leginkább a nyersanyag normákról szóló írott anyagot kellett figyelembe venniük, ami alapján egyhangú igen szavazat született.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítását fogadták el a jelenlévők a nyolcadik napirend keretében.
Az utolsó, "Időszerű feladatok" témakörben a második napirendhez kanyarodtak vissza a testület tagjai. Végül is a legtöbb vélemény az mellett szólt, hogy a pályázaton megnyerhető összeget sikeres pályázat esetén az óvoda és bölcsőde energetikai korszerűsítésére volna a legcélszerűbb felhasználni.
 
 

Szerkesztő


Kovács Gyula
szerkesztő, operatőr

Telefon: +36 (30) 395 4289

Operatőr


Kovács Gyula
szerkesztő, operatőr

Telefon: +36 (30) 395 4289
 
 
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com